Realizując zadnie „Dostępni samorządowcy” wspólnie z Iwoną Ciećwierz ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów przeanalizowaliśmy stronę internetową miasta i BIP Urzędu MiG Międzychód i stwierdziliśmy wieloletnie braki w udostępnianiu obowiązkowej informacji publicznej mieszkańcom naszego miasta. Dotychczas udało się usunąć zaległości z 3 lat dotyczących zarządzeń Pana Burmistrza. Pozostają jednak jeszcze inne informacje wymagające uaktualnienia. Piszemy o tym w zakładce „Dostępni samorządowcy”