Dostęp do informacji publicznej jest jednym z podstawowych praw obywatela. Dlatego też staramy się, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość na bieżąco uzyskiwać interesujące go informacje ze strony Urzędu. Niestety, ale obecnie strona www.miedzychod.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzychód http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=miedzychod/ nie zawiera wszystkich obowiązkowych informacji.

Jako Stowarzyszenie Nowy Międzychód zwróciliśmy się w czerwcu 2013r. do Pana Burmistrza z prośbą o uaktualnienie strony m.in. w zakresie umieszczenia informacji o majątku gminy. W związku z tym, że nadal informacje te nie są umieszczone ( pomimo takiego obowiązku ) skierowaliśmy taki wniosek ponownie. Mamy nadzieję, że tym razem Pan Burmistrz umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z aktualnym majątkiem gminy.