Po raz drugi w naszej gminie będzie funkcjonował Budżet obywatelski. Poprzez losowanie spośród mieszkańców i organizacji, które przesłały swoje zgłoszenia  wyłoniony został Zespół Koordynujący wdrażanie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.  W skład komisji weszli mieszkańcy Emil Skrzypczak, Jacek Milert, Lucyna Radziszewska, Paweł Piaskowski i przedstawiciele organizacji Fundacja Olendrzy dla Polski – Magdalena Trawnicka,Stowarzyszenie MMA Devil Sporty Walki – Przemysław Knioch

Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka – Irena Wojciechowska, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie- Zygfryd Furchert. Skład Zespołu uzupełniają: Zastępca Burmistrza – Rafał Ciszewicz, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami – Joanna Prokopczuk oraz Radny Rady Miejskiej Międzychodu – Piotr Ciesielski. Przewodniczącym zespołu został wybrany Jacek Milert.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski to wydzielona z budżetu gminy kwota – około 290.000 zł. Środki te zostaną wydane na projekty złożone przez mieszkańców gminy. Każdy mieszkaniec ma prawo zaproponować na co je wydać a projekt zostanie poddany pod głosowanie, w którym udział weźmie każdy, kto ukończył 16 lat. Uległ zmianie regulamin budżetu, który zakłada głosowanie tylko na dwa sposoby – poprzez internet i osobiście poprzez wrzucenie karty do urny.

Pomocą w przygotowywaniu projektów będą służyli członkowie zespołu koordynującego oraz urzędnicy. Można też zwracać się do nas pisząc na adres krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl lub dzwoniąc – tel. 501485554.