Program Stypendiów Pomostowych jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2015/2016 , należy:

– być maturzystą z 2015 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1225 zł netto lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2015 r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane wg. logarytmu opisanego w regulaminie

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku przygotowujemy się do współfinansowania 3 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 5 sierpnia 2015 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2015 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 5 sierpnia, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 10 sierpnia 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501485554

krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl

 

Stypendia przyznane.

Komisja stypendialna przyznała stypendia na rok akademicki 2014/2015.

Wśród stypendystów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności będzie 5 mieszkańców gminy Międzychód.

Są to:

– Dominika Sroka

– Adam Białasik

– Zanna Kaczmarek

– Sandra Adamczak

– Leszek Kowalczyk

Gratulujemy stypendystom i życzmy powodzenia na studiach.

Kolejna edycja „Stypendiów pomostowych”przed nami.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2014/2015 , należy:

– być maturzystą z 2014 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu, czyli od 1.04.2014 r.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2014 r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane wg. logarytmu opisanego w regulaminie

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku przygotowujemy się do współfinansowania 7 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 20 lipca 2014 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2014 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 20 lipca, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 31 lipca 2014 r.

 

Stypendia przyznane.

Mamy ostateczną decyzję. Komisja Stypendialna przyznała stypendia 8 osobom z naszej gminy. Studentami, którzy otrzymają stypendia są:

 1. Paweł Kliks
 2. Kacper Witt
 3. Justyna Szymańska
 4. Weronika Kinal
 5. Marcelina Przybylska
 6. Angelika Mieczkowska
 7. Natalia Pieciuch
 8. Joanna Barkowska
Natomiast Aleksandra Kacperska otrzymała stypendium z Segmentu IA czyli z grupy dzieci, których rodzice pracowali min.2 lata w PGR.
Mamy więc 9 studentów, którzy nie tylko będą otrzymywać stypendium przez 10 miesięcy, ale dodatkowo przed nimi możliwość otrzymywania stypendiów w kolejnych latach nauki oraz możliwości skorzystania z zagranicznych stażów.

Rekomendacje stypendialne przyznane.

Okazało się, że jest możliwość otrzymania stypendium przez większą liczbę osób. Dlatego też Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wskazaniu kolejnych 5 osób. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2013 roku Stowarzyszenia Nowy Międzychód jednogłośnie podjęło decyzję o zaakceptowaniu decyzji Komisji i przyznaniu rekomendacji następującym osobom:

 

 1. Joanna Barkowska
 2. Julita Molik
 3. Aleksandra Kasperska
 4. Maja Grygorcewicz
 5. Monika Sarbak

Teraz czekamy na ostateczną decyzję kto będzie otrzymywał przez 10 miesięcy stypendium.

 

 

W dniu 5 lipca Lokalna Komisja Stypendialna zapoznała się z dokumentami złożonymi przez 12 tegorocznych maturzystów. Niestety, ale tylko 7 osób może dostać stypendia w ramach programu „Dyplom z marzeń”. Komisja w składzie Przewodniczący – Dariusz Nowak oraz członkowie Pani Elżbieta Szuflak, Pan Arkadiusz Karwatka, Pan Krzysztof Sobkowski i Krzysztof Suszka na podstawie regulaminu wskazała maturzystów, którzy mogą dostać rekomendację do otrzymania stypendium. Podstawą decyzji były punkty uzyskane na egzaminie dojrzałości. Przedstawione przez  Komisję kandydatury zostały tego samego dnia zaakceptowane przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód.

Rekomendację Stowarzyszenia do otrzymania stypendium w wysokości 500 zł przez 10 miesięcy otrzymały następujące osoby:

 1. Paweł Kliks
 2. Kacper Witt
 3. Justyna Szymańska
 4. Weronika Kinal
 5. Marcelina Przybylska
 6. Angelika Mieczkowska
 7. Natalia Pieciuch

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

 

Program Stypendiów Pomostowych jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

• być maturzystą z 2013 roku,

• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2013r.),

• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze obliczane wg. logarytmu opisanego w regulaminie,

• uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku na mieszkańców gminy Międzychód czeka 5 stypendiów w wysokości 500 zł wypłacanych przez 10 miesięcy.

Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 31 lipca 2013 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2013 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i w przypadku posiadania – dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Złożone wnioski opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Komisja wyda opinie do dnia 7 sierpnia 2013 roku. Po tym dniu osoby posiadające rekomendację będą mogły składać na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line. Termin złożenia upływa w dniu 14 sierpnia 2013 roku godz. 16.00

Dodatkowych informacji udziela

Krzysztof Suszka
tel. 501485554
krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl