Nasze działania

Planując nasze działania opieramy się na założeniach, które przyjęliśmy na spotkaniu założycielskim i umieściliśmy w Statucie. Dyskutując nad nimi uznaliśmy, że kolejność i sposób realizacji wynikać będzie z potrzeb mieszkańców oraz naszych możliwości. Na początek przystąpiliśmy do akcji organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego pod nazwą „Masz Głos Masz Wybór” i realizować będziemy cztery zadania: Budżet Obywatelski, Dostępni Samorządowcy, Fundusz Sołecki i Inicjatywa Lokalna. Pozwoli to na zwiększenie aktywności społecznej i uwidoczni problemy jakie dotykają mieszkańców naszej gminy. Przygotowujemy się także do innych inicjatyw, o których będziemy oczywiście na bieżąco informować.

Jesteśmy otwarci także na propozycje mieszkańców oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Bo tylko aktywność i współdziałanie wielu środowisk jest motorem rozwoju. Chcecie coś zmieniać lub ulepszać – piszcie lub dzwońcie.