Ważne adresy i telefony

 

Zakłady / Jednostki budżetowe Gminy Międzychód

 

Starostwo Powiatowe

ul. 17 Stycznia 143
(95) 748 87 00 centrala
(95) 748 87 11 sekretariat
(95) 748 24 30 fax
e-mail: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

 

Wydział komunikacji

ul. 17 Stycznia 143
(95) 748 87 51
e-mail: komunikacja@powiat-miedzychodzki.pl


Urząd Skarbowy

ul. Marszałka Piłsudskiego 2
(95) 748 20 08
(95) 748 84 81
e-mail: us3015@wp.mofnet.gov.pl


Powiatowy Urząd Pracy

ul. 17 Stycznia 143
(95) 748 23 96 sekretariat
(95) 748 80 20
(95) 748 20 17 fax
(95) 748 80 22
e-mail: pup@pup-miedzychod.samorzady.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Strzelecka 12
(95) 748 24 08
(95) 748 35 01 fax
e-mail: sekretariat@psse-miedzychod.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Poznaniu Inspektorat w Międzychodzie
ul. Słowackiego 7
(95) 748-96-00
(95) 748-25-82 fax
Zasięg gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków


ENEA S.A.

Rejon Dystrybucji Międzychód
Biuro Obsługi Klienta
ul. Bol. Chrobrego 11
(95) 748 94 00
(95) 748 94 30
(95) 748 32 73 fax


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 45
64-400 Międzychód
(95) 748 23 43
e-mail: smmiedzychod@pxnet.pl
Prezes: Bogdan Młyńczak

 


POGOTOWIA


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ul. Szpitalna 10
112
999
(95) 748 39 99


POGOTOWIE Energetyczne

ul. Chrobrego 11
991 (numer bezpłatny)
(95) 748 28 77


POGOTOWIE Gazowe

ul. Gazownicza 1
(95) 748 28 93

 


POLICJA


KOMENDA POWIATOWA

ul. Sikorskiego 22a
112, 997
Dyżurny – 95 748 8211, fax 95 748 8215
Sekretariat Komendanta – 95 748 8210, fax 95 748 8205
Sekretariat Sekcji Kryminalnej – 95 748 8270, fax 95 748 8275
Sekretariat Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego – 95 748 8220, fax 95 748 8225
Zespół Ruchu Drogowego – 95 748 8239
Rzecznik Prasowy – 95 748 8239
Recepcja – 95 748 8200

 


STRAŻ POŻARNA


KOMENDA Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Zewnętrzna 4
998
(95) 748 20 74
(95) 748 25 55

 


SZPITALE, PRZYCHODNIE I PORADNIE LEKARSKIE, APTEKI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Szpitalna 10
(95) 748 20 11 (centrala)
(95) 748 27 11 (sekretariat)
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl


PORADNIA Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Gwardi Ludowej 6A
(95) 748 26 21


APTEKA A. Sobkowska

ul.17 Stycznia 96
(95) 748 27 89
poniedziałek – piątek: 8-20
sobota: 8-14
niedziela i święta: wg harmonogramu


APTEKA „Arnika”

ul.17 Stycznia 28
(95) 748 23 01
poniedziałek – piątek: 8-20
sobota: 9-14
niedziela i święta: wg harmonogramu

 

APTEKA „Pod kasztanami”

ul.Sikorskiego 12
(95) 748 10 35
poniedziałek – piątek: 8-19
sobota: 9-13
niedziela i święta: wg harmonogramu


APTEKA „Malwa”

ul. Szpitalna 5
(95) 748 90 24
poniedziałek – piątek: 8-19
sobota: 9-14
niedziela i święta: wg harmonogramu


APTEKA „T. & S. Szwajczak”

ul.17 Stycznia 87
(95) 748 33 91
poniedziałek – piątek: 8-19
sobota: 8-14
niedziela i święta: wg harmonogramu


APTEKA „Tilia”

ul. Marszałka Piłsudskiego 49
(95) 748 37 38
poniedziałek – piątek: 8-19
sobota: 9-14
niedziela i święta: wg harmonogramu


APTEKA „Medica”

ul. Sikorskiego 4
(95) 748 25 01
poniedziałek – piątek: 8-20
sobota: 9-15
niedziela i święta: wg harmonogramu

 


SĄDOWNICTWO I PROKURATURA


SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH , ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W MIĘDZYCHODZIE

ul. Sikorskiego 22
(95) 748 40 16


Kancelaria Notarialna Barbara Koszyca-Ratajczak

ul. 17 Stycznia 94
64-400 Międzychód
(95) 748-31-01

 


KOMUNIKACJA


DWORZEC PKS

Plac Kościuszki
siedziba PKS: 64-400 Międzychód, Bielsko, ul. Przemysłowa 4
informacja: tel. (95) 748 23 94, (95) 748 24 53, (95) 748 28 75

 


KULTURA


Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego

Plac Kościuszki
(95) 748 26 02
e-mail: mdk_miedzychod@wp.pl


MUZEUM Regionalne

ul. 17 Stycznia 100
(95) 748 27 01


BIBLIOTEKA Publiczna im. Jana Daniela Janockiego

Plac Kościuszki 9
(95) 748 24 37


BIBLIOTEKA Publiczna im. Jana Daniela Janockiego (filia)

ul. Marszałka Piłsudskiego
(95 748 42 22)


PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W MIĘDZYCHODZIE

ul. 17 Stycznia 143
(95) 748 32 72
www.pbp.poznan.pl/miedzychod/

 


POCZTA I USŁUGI POCZTOWE


URZĄD Pocztowy nr 1

ul.Pocztowa 2
(95) 748 25 75


URZĄD Pocztowy nr 2

ul.Kaczmarka 1
(95) 748 25 76

 


SZKOLNICTWO PUBLICZNE


ZESPÓŁ Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

ŻŁOBEK Miejski

ul. Daszyńskiego 21
64 – 400 Międzychód
(95) 748 34 46


PRZEDSZKOLA

SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA

SZKOŁY ŚREDNIE

INNE


OPIEKA SPOŁECZNA


OŚRODEK Pomocy Społecznej

ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64 – 400 Międzychód
(95) 748 20 29
e-mail: ops@internetmail.pl


OŚRODEK Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Zamkowa 1
64 – 400 Międzychód
(95) 748 37 46


Dom Pomocy Społecznej

Piłka – Zamyślin

64-400 Międzychód
(95) 717-31-21 (Piłka)
(95) 748-21-11 (Zamyślin)
(95) 748-21-11 fax
dyrektor: Mieczysława Pakuła-Pięta
e-mail: dpspilka@wp.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Dworcowa 22
64-400 Międzychód
502 371 595
e-mail: srodowiskowy@poczta.onet.pl