W środowy wieczór 4 grudnia w kawiarni „Między Słowami” spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu.  Miło nam było gościć Pana Starostę Juliana Mazurka, Panią Wiceburmistrz Agnieszkę Leśniewską oraz Pana Zygmunta Mleczka – Przewodniczącego Rady Miejskiej. Tematem spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód była koncepcja stworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwalającej na wymianę opinii i pomysłów pomiędzy organizacjami i samorządem.

Na temat funkcjonowania takich rad w innych gminach mówiła Dyrektorka Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych – Pani Justyna Ochędzan. Natomiast przedstawiciel Fundacji „Barka” omówił współpracę międzysektorową. Najważniejszym elementem tego spotkania była jednak rzeczowa dyskusja. Wszyscy byli zgodni, że konieczna jest współpraca oraz wymiana informacji. Co prawda odmienne opinie były w zakresie obecnie funkcjonującego sposobu przekazywania informacji, ale spotkanie zakończyło się postanowieniem kontynuowania spotkań. Dodatkowo cieszy nas inicjatywa Stowarzyszenia Puszcza Notecka pomocy przy realizacji naszej inicjatywy stworzenia strony organizacji pozarządowych.  Mamy więc nadzieję, że dalsze spotkania i dyskusje pozwolą wypracować właściwy model współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.