O nas

Jesteśmy grupą osób, które zdecydowały nie stać bezczynnie, ale wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Uważamy, że jako obywatele mamy nie tylko obowiązki, ale także prawa. Należy do nich prawo do informacji publicznej i możliwości współdecydowania o tym co się dzieje w naszej gminie. To także prawo do pracy i prawo do zabawy. Uważamy, że w mieszkańcach jest duży potencjał i wiara w lepszą przyszłość. I w to, że można wiele rzeczy zmieniać lub usprawnić. Dlatego też licząc na współpracę mieszkańców, stowarzyszeń i organizacji społecznych a także – co jest bardzo ważne  – samorządu zamierzamy inicjować działania mające na celu rozwój gminy pod każdym względem – społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Generał Patton powiedział kiedyś „Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić a oni zaskoczą cię pomysłowością”. A nasze społeczeństwo jest pomysłowe. Trzeba tylko pomóc te pomysły zrealizować. i właśnie pomysły na zmiany stały się podstawą powstania Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

Bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

„Jeżeli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniusza” – Johan Wolfgang Goethe