Posiedzenia komisji i sesja rady Miejskiej w maju 2014r.

stan na dzień 22.05.2014r. – brak informacji na stronie Rady

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w kwietniu 2014r.

16.04.2014 godz. 11.00 Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

Temat: działalność Spółki Wodnej

23.04.2014 godz. 13.00 Komisja wspólna

Tematy: omówienie wykonania budżetu za 2013 rok i pierwszy kwartał 2014r.

28.04.2014 godz. 13.00 Komisja wspólna

Tematy: omówienie uchwał na LIV sesji

30.04.2014 godz. 12.00 Sesja

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w marcu 2014r.

16.04.2014 godz. 11.00 Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

Temat: działalność Spółki Wodnej

23.04.2014 godz. 13.00 Komisja wspólna

Tematy: omówienie wykonania budżetu za 2013 rok i pierwszy kwartał 2014 r.

28.04.2014 godz. 13.00 Komisja wspólna

Tematy: omówienie uchwał na LIV sesję

30.04.2014 godz. 12.00 Sesja

 

Posiedzenie komisji i sesja Rady Miejskiej w lutym 2014r.

11.02.2014 godz. 11.00 – Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

17.02.2014 godz. 13.00 – Komisja ds. społecznych oraz komisja budżetu i rozwoju

Temat: omówienie propozycji zmian statutów jednostek kultury

19.02.2014 godz. 13.00 – Komisja budżetu i rozwoju

Temat: budżet oświaty

24.02.2014 godz. 13.00 – Komisja wspólna

26.02.2014 godz. 12.00 – Sesja


Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w styczniu 2014r.

15.01.2014  godz. 12.00 – Komisja rewizyjna

15.01.2014 godz. 13.00 – Komisja wspólnaomówienie propozycji nowych taryf za wodę i ścieki oraz ustalenie składu zespołu koordynującego budżet obywatelski

20.01.2014 godz.13.00 – Komisja ds.społecznych – propozycje zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

27.01.2014 godz. 13.00 – Komisja wspólna

29.01.2014 godz. 12.00 – Sesja Rady Miejskiej

 

Posiedzenie komisji i sesja Rady Miejskiej w grudniu 2013r.

Na stronie urzędu brak informacji o posiedzeniach komisji.

18.12.2013 godz. 12.00 sesja Rady Miejskiej

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w listopadzie 2013r.

18.11.2013 godz. 9.00 – Komisja rewizyjna

godz. 10.00 – Komisja statutowa

19.11.2013 godz. 11.00 – Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

 

20.11.2013 godz. 11.00 – komisja ds. społecznych

godz. 13.00 – Komisja budżetu i rozwoju

 

27.11.2013  godz. 12.00 – Sesja

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w październiku 2013r.

02.10.2013  – godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej

07.10.2013 – godz. 11.00 – Komisja społeczna

15.10.2013 – godz. 11.00 Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

16.10.2013 godz. 12.00 Komisja budżetu i rozwoju

21.10.2013 godz. 13.00 Komisja wspólna

23.10.2013 godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej Międzychodu

28.10.2013 godz. 13.00 Komisja wspólna

30.10.2013 godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej Międzychodu


Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej we wrześniu 2013r.

25.09.2013  – godz. 12.00 Komisja wspólna

Temat: Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r.

 

30.09.2013 – godz. 13.00 – Komisja wspólna

Temat: Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w sierpniu 2013 roku

13.08.2013r. godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej.

Głównym tematem będzie informacja na temat wydobycia ropy naftowej i gazu na terenie naszej Gminy.

 

19.08.2013r. godz.15.00 Posiedzenie Komisji ds.budżetu i rozwoju

Tematem tego posiedzenia jest Budżet obywatelski. Na posiedzenie to zaprosiliśmy Dariusza Kraszewskiego z Fundacji im. S.Batorego, który przybliży ideę Budżetu i opowie jak funkcjonuje w innych miastach.

 

W dniu 28.08.2013r. o godz. 12.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Tematem podstawowym będzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

 

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miejskiej w lipcu 2013 roku

03/07/2013

godz. 14.00 Komisja ds. społecznych Temat: Omówienie sprawy przedszkola w Łowyniu

godz. 15.00 Komisja Budżetu i Rozwoju ds. społecznych   Temat: Budowa hali sportowej przy SP 1 i G1

08/07/2013

godz. 13.00 Komisja Wspólna Temat: Omówienie projektów uchwał na sesję

10/07/2013

godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej

 

Posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2013 roku

– 05/06- godz. 12.00 Komisja budżetu i rozwoju, i ds. społecznych

– 10/06- godz. 13.00 Komisja wspólna

– 12/06- godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej Międzychodu

– 17/06- godz. 13.00 Komisja wspólna

– 19/06- godz. 10.00 Komisja ds. statutowych

– 19/06- godz. 12.00 Komisja budżetu i rozwoju

– 24/06- godz. 13.00 Komisja wspólna

– 26/06- godz. 12.00 Sesja Rady Miejskiej

Planowanego przebiegu posiedzeń nie znamy. Natomiast program Sesji jest publikowany na stronie Urzędu Gminy klika dni wcześniej.