W dniu 22 maja 2013r. propozycję wprowadzenia Budżetu obywatelskiego przedstawiliśmy Burmistrzowi Międzychodu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Roman Musiał wysłuchał z zainteresowaniem  projektu, ale wskazał na „trudności budżetowe”. Dlatego też decyzję o wydzieleniu z funduszy na budżet partycypacyjny Pan Burmistrz podejmie po konsultacji z Radą Miejską i sprawdzeniu możliwości finansowych. Swoja decyzję przekaże 14 czerwca. Natomiast Pan Przewodniczący Zygmunt Mleczak oświadczył, że projekt musi przedstawić na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju. Dlatego też w dniu 27 maja złożyliśmy wniosek o rozpatrzenie inicjatywy Budżetu obywatelskiego na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Liczymy na to, że otwartość samorządowców spowoduje, iż nie będzie przeciwwskazań do umożliwienia mieszkańcom współdecydowania o prowadzonych inwestycjach i wydawaniu publicznych funduszy.