W celu sprawdzenia dostępności naszych samorządowców przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego opracowaliśmy ankietę. Wszystkich chętnych z terenu gminy Międzychód zapraszamy do wypełniania.

www.ankietka.pl/ankieta/119223/ankietaw-ramach-zadania-dostepni-samorzadowcy.html