W dniu 19 sierpnia o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie Komisji ds.budżetu i rozwoju na którym omawiany był przygotowany przez Pana Stefana Niedziółkę projekt Budżetu obywatelskiego dla Międzychodu. Wśród gości byli zaproszeni przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego – Magdalena Pieczyńska i Dariusz Kraszewski. Po dwugodzinnej dyskusji udało się przyjąć Projekt Regulaminu Budżetu obywatelskiego. Ponieważ na terenie gminy funkcjonuje Fundusz sołecki to uznano, że Budżet Obywatelski obejmie na razie tylko Międzychód. Na uwagę zasługuje fakt, że projekty na co przeznaczyć wydzielona kwotę może składać każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Wiek ten budził początkowo wśród niektórych radnych opory, ale argumenty nasze i przede wszystkim Dariusza Kraszewskiego spowodowały, iż  przegłosowano możliwość składania projektów i potem głosowania przez osoby w tym wieku. I ważne, że może to uczynić pojedynczo, bez zbierania 100 czy 200 podpisów.

Cieszy nas fakt przyjęcia regulaminu i mamy nadzieję, że zgodnie z obietnicą Pana Przewodniczącego Rady Pana Zygmunta Mleczaka projekt ten zostanie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej jeszcze w tym roku.

Po posiedzeniu nasi goście zwrócili uwagę, że są mile zaskoczeni przebiegiem posiedzenia, przygotowanym projektem a także faktem, iż Pan i Pani Burmistrz oraz Pani Skarbnik byli przygotowani do dyskusji. Wydaje się to oczywiste, ale niestety nie w każdym mieście tak to wygląda.

Po uzyskaniu przyjętego Regulaminu opublikujemy go i rozpoczniemy jego omawianie.