Przypominamy, że do dnia 15 września można głosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest jeden z dziesięciu projektów. Głosować można poprzez stronę internetową www.miedzychod.pl zakładka „budżet obywatelski” lub wrzucając ankietę do urny w Urzędzie Miasta lub bibliotece przy pl.Kościuszki, na Bielsku, w Łowyniu i Kamionnie.