Wierzymy, że coś od nas zależy. 
Wierzymy, że możemy coś zrobić a naszym podstawowym i merytorycznym celem działania jest rozwój gminy. Sednem rozwoju jest bowiem pobudzenie aktywności społecznej, mobilizowanie mądrości, inicjatywy, umiejętności, zaangażowania i patriotyzmu zwykłych ludzi, wszystkich mieszkańców. Tworząc Stowarzyszenie Nowy Międzychód zamierzaliśmy spowodować nowe otwarcie. Otwarcie na Społeczeństwo Obywatelskie. Społeczeństwo, które ma nie tylko obowiązki, ale również prawa.

Nasze cele określa art. 7 Statutu Stowarzyszenia. I poprzez ich stopniową realizację będziemy starali się, aby nasza gmina zmieniała się na lepsze a mieszkańcy współdecydowali o tym co się w niej dzieje.