Dyplom z marzeń

Program Stypendiów Pomostowych jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści otrzymują przez 10 miesięcy stypendia w wysokości 500 zł.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a od 2013 Stowarzyszenie Nowy Międzychód jest w gronie ponad 100 organizacji pozarządowych wspierających finansowo ten program. Co roku udzielamy rekomendacji maturzystom mieszkającym na terenie gminy Międzychód i pokrywamy dzięki sponsorom część z kwoty otrzymywanej przez studentów. Dotychczas wsparliśmy łącznie 18 mieszkańców naszej gminy studiujących na uczelniach publicznych. 

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/