Jako Stowarzyszenie zaproponowaliśmy Radzie Miejskiej utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zrzeszającej organizacje pozarządowe. Niestety nie znalazło to poparcia naszych samorządowców www.nowymiedzychod.pl/nasze-dzialania/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego

W związku z tym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Międzychód na spotkanie w dniu 18 października 2013r. o godz. 18.00 w siedzibie ZHP przy ul. Sokoła 2. Celem tego spotkania jest wypracowanie kierunków wspólnego działania na rzecz naszego środowiska. Uważamy, że wspólne działania będą o wiele efektywniejsze i przyniosą lepsze efekty.