Fundusz sołecki to kwota określona w budżecie gminy, zagwarantowana dla poszczególnych sołectw na przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów – można np. zbudować nowy lub odnowić już istniejący plac zabaw, zakupić sprzęt specjalistyczny dla OSP albo wyposażyć lokalną świetlicę w sprzęt i materiały edukacyjne. Z funduszu sołeckiego można również naprawić uliczne oświetlenie, dołożyć do remontu gminnej drogi przebiegającej przez wieś lub zorganizować spotkanie mieszkańców. Katalog możliwości jest bardzo szeroki, tak jak zakres zadań realizowanych przez gminy. W gminie Międzychód jest już wydzielony fundusz sołecki. Dlatego też naszym celem jest aktywizacja mieszkańców do podjęcia decyzji na co przeznaczyć pieniądze przekazane w ramach tego funduszu.

Sieć Obywatelska Watchdog pomaga m.in w funkcjonowaniu Funduszu Sołeckiego. W naszej gminie fundusz ten działa dosyć dobrze. Ale ponieważ wiedzy nigdy nie za dużo zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Sieć listą pytań, które pomogą przygotować się do ewentualnej kontroli funduszu sołeckiego.

http://funduszesoleckie.pl/13,699,przygotuj_sie_na_kontrole_funduszu_soleckiego.html