We wtorek 23 września w Krainie Konferencji i Wypoczynku Olandia w Prusimiu odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód I Lokalne Forum „Dajmy szansę młodzieży”. Było to forum zgromadziło dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ośrodków kultury, starostwa powiatowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego powiatu międzychodzkiego. Potwierdziły się przy tym wcześniejsze ustalenia, że na terenie powiatu nie funkcjonują prawie wcale organizacje pozarządowe zajmujące się przede wszystkim młodzieżą.  Forum otworzył Prezes Stowarzyszenia Nowy Międzychód Krzysztof Suszka, który opowiedział o uczestnictwie w projekcie Równać Szanse i stworzonej w jego trakcie Internetowej Telewizji Międzychód. Pokazany został przy tym krótki reportaż przygotowany przez młodzież. Opowiedział także o spotkaniach młodzieży międzychodzkiej z młodzieżą z Kłodawy w ramach projektu „Działajmy razem”. Następnie głos zabrał Paweł Walecki, który przybliżył ideę działania Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Uczestnicy szczególnie uważnie słuchali o możliwości dofinansowania projektów i temat ten był potem często podnoszony w dyskusji. Głos zabrał także wicestarosta Jędrzej Schubert, który wskazał  na niektóre problemy we współpracy z młodzieżą. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat „Możliwości rozwoju młodzieży powiatu międzychodzkiego”. Dyskusja ta oraz omówienie wyników ankiet przeprowadzonych w szkołach powiatu międzychodzkiego były podstawą późniejszych dyskusji w ramach „stolików panelowych”. Uczestnicy forum zostali podzieleni na 3 grupy o dyskutowali na temat edukacji, sposobów spędzania wolnego czasu oraz aktywności społecznej młodzieży. Dyskusja była bardzo ciekawa.  Mimo, że wszyscy uczestnicy pochodzili z małych miejscowości to jednak część problemów była różna.  Na koniec jednak przyjęto wnioski dotyczące wszystkich. Podstawową bolączką jest bowiem brak środków i trudności z ich pozyskiwaniem w celu polepszenia oferty dla młodzieży. Dlatego też wysunięta została propozycja zwrócenia się do Starostwa Powiatowego oraz urzędów gminy o wyznaczenie osoby, która będzie pomagała pozyskiwać takie środki.  Uczestnicy wskazali również na trudności komunikacyjne związane z zamieszkiwaniem uczniów poza miejscowościami gminnymi. Ważnym elementem jest też przekaz informacji do młodzieży na temat tego co się dzieje. Brakuje bowiem spójnej polityki informacyjnej. Stąd też propozycja, aby doprowadzić do utworzenia zakładki na stronie powiatu zawierającej informacje o wszystkich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych dla młodzieży i przez młodzież. Dodatkowo należy o tym informować na portalu społecznościowym. Celem tego jest lepsze dotarcie z ofertą. Zauważono przy tym, że konieczne jest wypracowanie sposobu na poznanie faktycznych potrzeb młodzieży. W niektórych szkołach przeprowadzane są co prawda ankiety na ten temat, ale jest to niewystarczające. Jednym z wniosków wypływających z dyskusji był problem braku uczestnictwa rodziców w imprezach organizowanych przez młodzież lub z ich uczestnictwem. A to zniechęca młodych ludzi do działania.

Na koniec dyskusji panelowych kilka słów o swoich doświadczeniach powiedział młody przedsiębiorca Adam Miedziński. Wskazał m.in. na słabe przygotowanie młodzieży do zawodu i wynikających stąd problemach.

Podsumowując forum uczestnicy zgodnie przyznali, że takie spotkania i dyskusje są potrzebne i na pewno konieczne będzie zorganizowanie II Forum, na którym omówimy realizację wniosków a także sposoby współpracy jakie udało się zastosować. Zaproponowali także zorganizowanie forum z udziałem młodzieży.