Stowarzyszenie Nowy Międzychód przystąpiło do Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach tego programu od stycznia 2014r. będziemy realizować skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych projekt o nazwie „Internetowa Telewizja Międzychód”. Opracowany na podstawie rozmów z młodzieżą projekt zakłada utworzenie nie tylko telewizji internetowej, ale również kwartalnika „Wieści gminne”.

Podstawą działalności będą trzy zespoły redakcyjne działające w obszarze społecznym, sportowym, kulturalnym. Dwudziestoosobowa grupa rozpocznie swoją medialną przygodę od warsztatów nie tylko typowo dziennikarskich, ale także uczestniczyć będzie w spotkaniu z psychologiem oraz odwiedzi studio telewizyjne. Oprócz aktywności dziennikarskiej młodzież będzie mogła wykazać się umiejętnością pozyskiwania reklamodawców, którzy będą mogli reklamować się w między programami telewizyjnymi oraz w kwartalniku i na stronie internetowej. W projekcie tym stawiamy na samodzielność oraz pomysłowość młodzieży i to oni będą twórcami tych mediów.

Do Programu „Równać Szanse” zgłoszone zostały 445 projekty. Jednak tylko 103 zostały zaakceptowane, w tym nasz. Misją Programu jest wyrównywanie szans na start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji oraz rozwój umiejętności społecznych. Dlatego też chcemy, aby uczestnicy projektu zostali „wyposażeni” w umiejętności przydatne i cenione także na rynku pracy. Projekt ten jest naszym drugim, po programie stypendialnym, projektem mającym pomóc „wystartować” w dorosłe życie. I na pewno nie ostatnim.

Osoby chętne do tworzenia „Internetowej Telewizji Międzychód” zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie – tel. 501485554 lub mailowo – krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl Jeżeli przeszkodą jest problem z dojazdem do Międzychodu to nie ma problemu – zapewniamy bezpłatny transport.