Pierwsze spotkanie „przy kawie” za nami. W dyskusji na temat przyszłości międzychodzkiej oświaty uczestniczyło prawie 30 osób. Wśród nich radni, dla których to spotkanie było szczególnie owocne i cenne. Uczestnicy podawali argumenty i za łączeniem szkół podstawowych z gimnazjami i przeciwko. Wszyscy jednak podkreślali, że ewentualne oszczędności powinny być wykorzystane w oświacie. Po dwugodzinnej dyskusji na temat oświaty część osób kontynuowała dyskusje w „podgrupach”i wykorzystując obecność radnych rozmawiali o innych tematach ważnych dla mieszkańców.

Po pierwszym spotkaniu w Kawiarence Obywatelskiej można stwierdzić, że takie spotkanie jako forma konsultacji społecznych było potrzebne. I już teraz zapraszamy na spotkanie 5 marca, kiedy będziemy rozmawiać o kulturze i projekcie połączenia wszystkich jednostek kultury w jeden „organizm”.