Jako Stowarzyszenie staramy się, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na to co się dzieje w naszej gminie. Jednak, aby się to udało obywatele muszą mieć wiedzę na temat co samorząd zamierza zrobić. Obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów jest utworzenie uzdrowiska. Dlatego też przygotowujemy spotkanie mieszkańców z władzami gminy. Celem tego spotkania będzie dokładne  poinformowanie przez Pana Burmistrza o planach utworzenia na terenie gminy uzdrowiska. Będziemy dążyli do tego, aby mieszkańcy zostali poinformowani o tym jakie zalety ma ten kierunek rozwoju oraz jakie przyniesie utrudnienia. Spotkanie odbędzie się w marcu, ale już teraz zapraszamy do zadawania pytań na ten temat pisząc na adres pytanie@nowymiedzychod.pl . Pytania będzie można także zadawać na spotkaniu, ale już teraz chcemy je przekazać Panu Burmistrzowi, aby mógł się do nich przygotować merytorycznie.

Poniżej przedstawiamy projekt, który został w dniu 26 czerwca 2013r. został zgłoszony przez Burmistrza jako propozycja projektu kluczowego dla województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2010.