Najważniejszy etap w budżecie obywatelskim mamy za sobą. Mieszkańcy zadecydowali na co wydać 290.840 zł.  Na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zagłosowało łącznie 2519 osób, przy czym głosów ważnych było 2381. Do realizacji w 2015r. zostało wybranych 8 projektów.

1.Doposażenie Starego Portu w Międzychodzie w pomost pływający, 15 szt. rowerów i 5 kpl stołów cateringowych  – 714 głosów

2. Remont pomieszczeń na zapleczu budynku Centrum Animacji Kultury przy ul. Kościuszki w Międzychodzie – 375 głosów

3. Remont drogi gminnej gruntowej gruzo-betonem w m. Kolno długości ok. 300 m i szerokości 5 m  – 348 głosów

4. Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy w m. Radgoszcz – 218 głosów

5. Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej gminy Międzychód – zimowa liga futsfalu  – 154 głosy

6. Projekt dotyczy długofalowej działalności na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi „Rak to się leczy” – 39 głosów

7.Zakup stołu do gry w tenisa stołowego przy placu sportowo-rekreacyjnym „OLMIN” – 77 głosów

8. Zakup 13 stołów świetlicowych do świetlicy w m. Zatom Nowy  – 35 głosów

Zgodnie z zasadą budżetu mimo uzyskania  dużej ilości głosów nie zrealizowane zostaną dwa projekty. Wynika to z tego, że ich wartość po dodaniu projektów, które zebrały większa ilość głosów przekraczają kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski. Mamy nadzieję, że nowe władze jednak mimo wszystko zrealizują te projekty. Bo przecież to są wskazania mieszkańców co do faktycznych potrzeb.

  1. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zamontowanie systemu monitoringu w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzeleckiej – 120 głosów
  2. Montaż systemu monitorującego w m. Międzychód, Gorzyń i Muchocin pn. „Bezpieczniej w naszej gminie. Czujne oko patrzy”  – 301 głosów

Starania Stowarzyszenia Nowy Międzychód i radnego Stefana Niedziółki przyniosły więc efekt. Wprowadzony dzięki nam budżet obywatelski pokazał, że mieszkańcy chcą decydować o sposobie wydatkowania funduszy gminnych.  Te osoby, które dowiedziały się o tej inicjatywie ( bo władzy nie zależało na rozgłosie) mobilizowały do działania i zachęcały do głosowania. Mamy więc nadzieję, że w przyszłym roku do dyspozycji będzie większa kwota i będzie można zrealizować więcej faktycznych potrzeb mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu!