Od godz. 12.00 można oglądać przygotowaną przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód przy współpracy z Fundacją „Millenium Una Vivendi”  wystawę „Nieznane losy Bohaterów wojennych powiatu międzychodzkiego”.  Wystawa jest zrealizowana w ramach projektu „Wojenni Bohaterowie powiatu międzychodzkiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zapraszamy na ul. Piłsudskiego, przy Pomniku.

Od godz. 12.00 można oglądać przygotowaną przez Stowarzyszenie NOWY Międzychód wystawę "Nieznane losy Bohaterów wojennych powiatu międzychodzkiego". Zapraszamy na ul.Piłsudskiego, przy Pomniku.

Opublikowany przez NOWY Międzychód Sobota, 1 września 2018