W ramach zadania „Dostępni samorządowcy” w dniu 19 czerwca 2013r. zwróciliśmy się do Pana Burmistrza z wnioskiem o uzupełnienie strony internetowej urzędu.