Kolejny etap wprowadzania budżetu obywatelskiego za nami.Termin składania projektów minął 16 maja. Wpłynęło 14 projektów:

1.Betonowy stół do gry w tenisa stołowego przy placu sportowo-rekreacyjnym –„Olmin”

2.Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy wiejskiej w Radgoszczy.

3.Zakup 13 stołów świetlicowych dla świetlicy wiejskiej w Zatomiu Nowym

4.Remont pomieszczeń na zapleczu budynku CAK z przeznaczeniem na działalność statutową UTW

5.Budowa boiska sportowego w Łowyniu

6.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej „Zawarcie- kontynuacja” o długości 730 mb od zjazdu na OTW Mierzyn do CSBiR Mierzyn

7.Remont drogi gruntowej gruzo-betonem na odcinku ok.300 mb

8.Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej gminy Międzychód – zimowa liga futsalu w hali widowiskowo-sportowej.

9.Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zamontowanie systemu monitoringu w „Ogródku Jordanowskim”

10.Długofalowa działalność na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.

11.Doposażenie starego portu w Międzychodzie w pomost pływający, 15 szt. Rowerów i 5 kpl stołów cateringowych

12.Montaż systemu monitorującego w Międzychodzie, Gorzyniu i Muchocinie

13.Centrum Sportowe Międzychodzie

14. Skatepark w Ogródku Jordanowskim.

Łączna wartość projektów: 1747 762,90 zł. Teraz czekamy na weryfikację pod względem formalno prawnym i potem tylko należy zagłosować