Propozycje do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego złożone przez mieszkańców poddane zostały analizie pod kątem formalno – prawnym i do kolejnego etapu, czyli głosowania przeszło 10 projektów:

 1. Zakup stołu do gry w tenisa stołowego przy placu sportowo-rekreacyjnym „OLMIN”, zgłoszony przez p. Roberta Lewandowskiego
 2. Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy w m. Radgoszcz, zgłoszony przez p. Jacka Milerta
 3. Zakup 13 stołów świetlicowych do świetlicy w m. Zatom Nowy, zgłoszony przez p. Romana Rabcewicza
 4. Remont pomieszczeń na zapleczu budynku Centrum Animacji Kultury przy ul. Kościuszki w Międzychodzie, zgłoszony przez p. Marię Furchert
 5. Remont drogi gminnej gruntowej gruzo-betonem w m. Kolno długości ok. 300 m i szerokości 5 m, zgłoszony przez p. Jacka Barkowskiego
 6. Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej gminy Międzychód, zgłoszony przez p. Michała Nabzdyka
 7. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zamontowanie systemu monitoringu w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzeleckiej, zgłoszony przez p. Ewę Małłek
 8. Projekt dotyczy długofalowej działalności na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi „Rak to się leczy”, zgłoszony przez Klub Amazonek
 9. Doposażenie Starego Portu w Międzychodzie w pomost pływający, 15 szt. rowerów i 5 kpl stołów cateringowych, zgłoszony przez Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych
 10. Montaż systemu monitorującego w m. Międzychód, Gorzyń i Muchocin pn. „Bezpieczniej w naszej gminie. Czujne oko patrzy”, zgłoszony przez Stowarzyszenie Gorzyń 600

Efektem było odrzucenie przez Zespół ds. oceny formalno-prawnej czterech projektów, które nie spełniały kryteriów formalnych projektu. Do odrzuconych projektów należą:

 1. Budowa boiska sportowego w m. Łowyń, zgłoszony przez p. Jerzego Matalewskiego – powodem odrzucenia projektu było przekroczenie wartości kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.
 2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej „Zawarcie – kontynuacja” o długości ok. 730 m, zgłoszony przez p. Rafała Ciszewicza – jako powód odrzucenia podano, że planowana trasa ścieżki przebiega przez tereny nie należące do gminy.
 3. Centrum Sportowe w Międzychodzie, zgłoszony przez p. Mateusza Napierałę – oceniony negatywnie z uwagi na nie wskazanie lokalizacji obiektu, w którym projekt miałby być realizowany.
 4. SKATEPARK – tereny Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie, zgłoszony przez p. Martę Dittmer – odrzucony z powodu przekroczenia wartości kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Znając już pomysły na zadania, które mieszkańcy chcieli by zrealizować, następnym krokiem jest głosowanie. W naszej gminie będzie można głosować od 1 września 2014 do 15 września 2014. Swój głos będzie można oddać tylko na jeden projekt. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 rok życia i są zameldowani na terenie gminy na stałe lub pobyt czasowy. Zagłosować będzie można na trzy sposoby. Najwygodniejszym będzie możliwość głosowania internetowego na oficjalnej stronie miasta www.miedzychod.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”. Ci którzy wolą tradycyjną metodę oddania głosu poprzez wrzucenie go do urny będą mogli to zrobić w Urzędzie oraz bibliotece publicznej w Międzychodzie, Bielsku, Łowyniu i Kamionnie. Ostatnią możliwością oddania głosu na wybrany projekt jest wydrukowanie z oficjalnej strony internetowej miasta karty do głosowania, wypełnienie jej i wysłanie na adres urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie”. W tym przypadku ważna jest data wpływu głosu do urzędu. Głosy oddane po 15 września 2014 nie będą brane pod uwagę. Po tym terminie Zespół Koordynujący będzie miał 15 dni na podliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania, a następnie przekazanie p. Burmistrzowi zwycięskich projektów (projektu) do realizacji w roku następnym, czyli 2015. Zgodnie z umową społeczną p. Burmistrz ma obowiązek umieścić  zwycięskie pomysły w planie budżetu na przyszły rok. Budżet Obywatelski, o który zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie jest nową formą współpracy pomiędzy władzami gminy a jej mieszkańcami. Daje olbrzymie możliwości wpływania na kształt i rozwój gminy. Tegoroczna „edycja” Budżetu Obywatelskiego daje możliwość poznania potrzeb mieszkańców, wzmacnia także wiarę lokalnych społeczności w sens angażowania się w pracę na rzecz współmieszkańców. Tylko od mieszkańców gminy będzie zależało jakie projekty zostaną zrealizowane. Na projekty zostało przeznaczonych 290.840 zł i tej kwoty nie można przekroczyć. Zgodnie z regulaminem do realizacji wpisany zostanie projekt o największej liczbie głosów. Oznacza to jednak, że wchodzi projekt zwycięski, a jako kolejny zostanie wpisany ten, który mieści się w wyznaczonej kwocie. I może to być np 3 w kolejności uzyskanych głosów.