Realizując nasze zadanie „Dostępni samorządowcy” w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w dniu 22.07.2013r. wystąpiliśmy do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o rozważenie wpisania w statucie gminy zapisów pozwalających mieszkańcom na inicjatywę uchwałodawczą oraz umożliwiających radnym imienne głosowanie. Obecnie w radzie trwają prace nad zmianą statutu i jest to więc okazja, aby wprowadzić zmiany. Przesłane przez nas propozycje zostały przygotowane we współpracy z Dariuszem Kraszewskim z Fundacji im. Stefana Batorego i opierają się na doświadczeniach innych miast. Mamy więc nadzieję, że radni spojrzą na to przychylnym okiem i nie będą mieli nic przeciwko temu, aby głosowanie nad podejmowanymi uchwałami było imienne ( co pozwoli m.in. na umieszczanie w protokołach z sesji imiennego zestawienia radnych wraz z informacją o sposobie głosowania). Ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego  jest także możliwość występowania przez mieszkańców z inicjatywą uchwałodawczą, której do tej pory statut nie określał.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku. >TUTAJ<