Zapraszamy na posiedzenie komisji ds.budżetu i rozwoju, które odbędzie się w poniedziałek 19 sierpnia o godz.15.00. Tego dnia radni będą decydować czy mieszkańcy mogą decydować sami na co przeznaczyć część budżetu gminnego. Przypominamy, że zaproponowaliśmy, aby z budżetu gminy wydzielić część funduszy np. 1 % czyli ok.590.000 zł i żeby to mieszkańcy proponowali i następnie decydowali poprzez głosowanie na co wydać te pieniądze. Na spotkanie to zaprosiliśmy przedstawiciela Fundacji im. Stefana Batorego Pana Dariusza Kraszewskiego, który monitoruje wprowadzanie budżetów obywatelskich w innych miastach i przybliży nie tylko radnym ideę tej formy aktywności mieszkańców. Mamy nadzieję, że pozwoli to przekonać radnych do tej inicjatywy. Przewodniczący komisji Pan Stefan Niedziółka, który jest zwolennikiem budżetu przygotował już projekt, który zostanie poddany pod dyskusję. Liczymy, że w dyskusji tej wezmą udział także mieszkańcy.

Dlatego też zapraszamy wszystkich zwolenników, przeciwników i niezdecydowanych. W poniedziałek 19 sierpnia 2013r. godz.15.00 zapadnie decyzja czy będziemy mogli bezpośrednio decydować o naszym otoczeniu.