Co prawda z opóźnieniem, ale w dniu 18 lipca 2013r. otrzymaliśmy odpowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu na nasze pismo z dnia 31 maja 2013r. w sprawie określenia trybu powstania i działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przypominamy, że proponowaliśmy utworzenie społecznego grona doradczego składającego się z organizacji pozarządowych, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej. Dodatkowo miała to być platforma wymiany doświadczeń oraz ukierunkowanie wspólnych działań do rozwoju regionu. Niestety, ale jak to ujął Pan Przewodniczący Zygmunt Mleczak „.. wniosek ten w chwili obecnej nie znalazł większościowego poparcia.”