Wykorzystując fakt pracy radnych nad zmianą statutu gminy zwróciliśmy się z wnioskiem o dokonanie zapisów umożliwiających jawne głosowanie przez podniesienie ręki. Dzięki temu czytając protokół z Sesji każdy mieszkaniec mógłby dowiedzieć się jak głosuje jego radny. Niestety, ale radni są temu przeciwni. Uważają, że jeśli mieszkaniec chce wiedzieć jak głosuje jego przedstawiciel to powinien przyjść na Sesję, która odbywa się o godz.12.00 lub 13.00.

Podobnie negatywnie radni podeszli do wniosku o wprowadzenie do statutu Inicjatywy uchwałodawczej. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to proponowanie przez obywateli rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Może ona odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), ale i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie, nazwy ulicy czy honorowego obywatelstwa miejscowości). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wywołuje konfliktów, a wręcz często im zapobiega. W wielu gminach inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców już funkcjonuje i przynosi wszystkim konkretne korzyści.U nas niestety nie. Dodajmy, że Inicjatywa jest wpisana np. do statutu Poznania. A więc można.