Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji budżetu i rozwoju. W dniu 19 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie w trakcie którego poruszano m.in. sprawę budżetu obywatelskiego.W dyskusji poruszano wiele kwestii, w tym tak ważny – czy gminę stać na budżet obywatelski, a jeżeli tak to czy już teraz czy dopiero w 2014r. Wśród radnych widać było różny poziom rozpoznania problemu. Staraliśmy się przybliżyć więc idee budżetu, ale z jakim skutkiem to się okaże. Jedyny optymistyczny akcent to fakt, że wszyscy  – łącznie z obecnym na posiedzeniu Burmistrzem – są ZA. Kwestia tylko w jaki sposób go wprowadzić. Po dyskusji na ten temat zadecydowano, że Komisja budżetu i rozwoju wspólnie z komisją do spraw społecznych przygotują regulamin. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie bardziej merytoryczne i zakończy się sukcesem. I że nie zostanie wprowadzony np. obowiązek przygotowania propozycji wydatkowania pieniędzy z budżetu obywatelskiego przez 100 lub 200 mieszkańców jak to proponuje Pan radny Krzysztof Wolny. Ogranicza to bowiem ideę budżetu, a nie o to chodzi. Dajmy możliwość składania propozycji podpisanych przez mniejsze liczby mieszkańców. Bo przecież o tym czy dana propozycja zostanie zrealizowana zadecydują wszyscy mieszkańcy. I dlaczego nie ma to być propozycja np. 5 osób?  Czekamy więc na dalsze działania i służymy pomocą. Pomocą nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale także Fundacji im. Stefana Batorego.