Skład Rady Miejskiej

Zygmunt Mleczak – Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Rogala – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Komisje Stałe:
– Komisja Rewizyjna – przewodnicząca Teresa Cichosz 
– Komisja Budżetu i Rozwoju – przewodniczący Stefan Niedziółka 
– Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący Wojciech Dyl
– Komisja ds. Społecznych – przewodnicząca Anna Danielczak

Komisje Rady Miejskiej:

KOMISJA REWIZYJNA:

Teresa Cichosz – Przewodnicząca                            
Jerzy Pieczek – Wiceprzewodniczący     
Jarosław Talarek     
Stefan Niedziółka
Rafał Ciszewicz
Grzegorz Kurek

KOMISJA  ds. SPOŁECZNYCH 

Anna Danielczak – Przewodnicząca 
Wojciech Mamet
Wojciech Dyl 
Sławomir Rogala
Teresa Cichosz
Krzysztof Wolny
Jarosław Grzelachowski 
Jerzy Pieczek 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Stefan Niedziółka – Przewodniczący
Edward Doroba – Wiceprzewodniczący 
Sławomir Rogala                 
Anna Danielczak 
Rafał Ciszewicz 
Jarosław Talarek   
Stanisław Wittchen    
Krzysztof Wolny   

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojciech Dyl – Przewodniczący   
Stanisław Wittchen – Wiceprzewodniczący
Sławomir Rogala
Edward Doroba            
Grzegorz Kurek             
Jarosław Grzelachowski
Wojciech Mamet