Stowarzyszenie Nowy Międzychód przygotowuje na dzień 23.08.2014r. imprezę sportowo-promocyjną „Tu warto wracać”, w trakcie której odbędzie się m.in. II Międzychodzka Dziesiątka „z Pompą”. W biegu planowany jest udział 600 zawodników. Na organizację tej imprezy zostanie złożony wniosek o udzielnie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert na realizację następujących zadań:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie medalu na bieg
 2. Dostarczenie koszulek biegowych
 3. Rejestracja zawodników  oraz pomiar czasu w czasie biegu
 4. Wykonanie numerów startowych dla zawodników
 5. Przygotowanie posiłków dla zawodników
 6. Dostarczenie wody dla biegaczy
 7. Dostarczenie nagród rzeczowych dla zawodników
 8. Komentowanie biegu
 9. Zaprojektowanie oraz druk ulotek i plakatów
 10. Zabezpieczenie nagłośnienia w czasie całego pikniku
 11. Wynajęcie namiotów
 12. Wynajęcie sceny
 13. Opracowanie folderu „Tu warto wracać”. Folder będzie się składał z części historycznej oraz turystycznej  i w związku z tym oferty można składać na poszczególne części.
 14. Złożenie i druk folderu.

Zapytania i oferty można przesyłać na adres krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl . Do kontaktu upoważniony jest Krzysztof Suszka tel. 501485554.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2014r. Jednocześnie informujemy, że ceny usług mogą być negocjowane także po tym terminie.