Kolejne czwartkowe spotkanie w Kawiarence Obywatelskiej już za nami. Temat pomocy społecznej to niezwykle ciekawy, a zarazem skomplikowany system. Fachowcy z dziedziny pomocy społecznej obecni na spotkaniu, w rzeczowy sposób przedstawili zasady działania pomocowych struktur powiatowych i gminnych, podział obowiązków pomiędzy poszczególne szczeble samorządu lokalnego. Uczestnicy spotkania podsumowując, jednoznacznie potwierdzili, że nasza Gmina, posiada dobre zaplecze i wypracowane procedury. Jakość świadczonych usług zależy głównie od ludzi. Nie zmieniania ustawa o pomocy społecznej nie zawsze gwarantuje wyjście z ubóstwa bądź wykluczenia społecznego. Takie ustawowe rozwiązania „raczej utrwalają biedę, niż pomagają się z niej wyjść”.Temat zapewne nie został wyczerpany i na pewno do niego jeszcze wrócimy.