Wtorkowe popołudnie Prezes naszego Stowarzyszenia spędził w miłym towarzystwie. 16 czerwca o godz.16.00 spotkał się z członkami Klubu Seniora „Złoty Wiek”. Dzięki uprzejmości Pani Marioli Tyburskiej prowadzącej ten Klub Krzysztof Suszka mógł opowiedzieć o działalności Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W pierwszej kolejności przybliżył uczestnikom spotkania idee budżetu obywatelskiego oraz zadania „Dostępni samorządowcy”, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani także o programie „Dyplom z marzeń” do którego mogą przystępować tegoroczni maturzyści. Po tych informacjach rozpoczęła się dyskusja na tematy najbliższe Klubowiczom czyli problemów codziennych np. brak oświetlenia, biegające psy, wysokie krawężniki itp. Pani Mariola zaakcentowała także trudną sytuację materialną emerytów i to, że o emerytach często się zapomina. Jako Stowarzyszenie nie jesteśmy oczywiście w stanie rozwiązać wszystkie problemy osób, u których gościliśmy, ale przynajmniej częściowo postaramy się pomóc.