Zgodnie z planem w dniu 14 czerwca 2013r. odbyło się ponowne spotkanie z Burmistrzem Międzychodu. Jednak z uwagi na to, że posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się dopiero 19 czerwca Pan Roman Musiał nie mógł przekazać nam żadnych wiążących decyzji. Czekamy więc na obrady Komisji.