W poniedziałek 15 kwietnia 2013 roku odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Stowarzyszenia Nowy Międzychód, które jednocześnie było zebraniem założycielskim. „Nowy Międzychód” to oddolna inicjatywa mieszkańców gminy, którzy zrzeszeni pod wspólnym hasłem chcą działać na rzecz rozwoju Gminy Międzychód. Na spotkaniu zostało wybrane kierownictwo stowarzyszenia. Do Zarządu zostali wybrani – Karolina Wyszyńska – Talarek, Monika Juszczak, Krzysztof Suszka, Ryszard Sulej, Damian Michałek,Jacek Barkowski i Damian Urban. Przede wszystkim jednak omówiono pomysły i plany, które będą realizowane na terenie gminy. W najbliższym czasie inicjowane będą głównie działania zmierzające do podniesienia świadomości obywatelskiej mieszkańców oraz imprezy kulturalne i sportowe, dzięki którym promowane będzie nasze miasto i jednocześnie wspierane będą osoby potrzebujące pomocy. Członkowie „Nowego Międzychodu” zwracali również uwagę na potrzebę rozwiązania pilnych spraw bieżących, które ułatwią nam życie codzienne.