Spotkanie inaugurujące Zespołu koordynującego budżet obywatelski w gminie Międzychód za nami. 20 stycznia spotkały się osoby wyłonione zgodnie z regulaminem „Budżetu”. Celem tego spotkania było przede wszystkim wybranie przewodniczącego zespołu. W wyniku głosowania Przewodniczącym został Pan Piotr Ciesielski a jego zastępcą Pani Klaudia Kolanowska –Sroka.  Osoby te weszły do zespołu jako przedstawiciele mieszkańców, podobnie jak Pani Beata Mielcarek i Jacek Milert. Przypomnijmy, że w skład zespołu weszli także przedstawiciele organizacji pozarządowych – Maria Furchert – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Waldemar Kęsy – OSP, Jerzy Duszewicz –WOPR, Krzysztof Suszka –Stowarzyszenie Nowy Międzychód oraz radny Stefan Niedziółka a także przedstawiciele urzędu – Agnieszka Leśniewska  i Anna Andrałojć.  Za tydzień 27 stycznia 2014r. kolejne spotkanie, w trakcie którego podjęte zostaną już konkretne decyzje dotyczące akcji informacyjno- edukacyjnej wśród mieszkańców gminy. Tak więc nasze starania wprowadzenie tej formy wpływania mieszkańców na to co się dzieje w gminie przynosi efekty. Przypomnijmy bowiem, że w ramach budżetu obywatelskiego to mieszkańcy składają projekty dotyczące inwestycji ( niestety na razie tylko do ok. 300.000 zł), następnie głosują a projekty z największą liczbą głosów i mieszczące się w limicie 300.000 zł zostaną zrealizowane w 2015r.