Informujemy, że na podstawie decyzji  nr PRG.5311062013 z dnia 21.10.2013r. Burmistrza Międzychodu została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 24.10.2013 – 30.11.2013r. na terenie Gminy Międzychód w formie: zbiórki do puszki celem zebrania funduszy na zakup kojca dla psów na terenie Spółki z o.o.  Aqualuft na ul. Chrobrego 24 A oraz na zakup karmy dla zwierząt.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 127 zł,

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0  zł,

Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0 .%.

Wysokość kosztów z przeprowadzenia zbiórki publicznej nie przekroczyła 10% przychodu ze zbiórki

Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 127 zł.

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów:

1) cel:   na zakup kojca dla psów na terenie Spółki z o.o.  Aqualift na ul. Chrobrego 24 A

kwota przeznaczona na cel 0 zł,

2) cel: oraz na zakup karmy dla zwierząt.

Kwota przeznaczona na cel 127 zł