Decyzją Komisji Stypendialnej przy Stowarzyszeniu Nowy Międzychód rekomendacje do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymują:

  1. Martyna Kałużna
  2. Marcin Tonak
  3. Zuzanna Cupiał.

Gratulujemy! Pozostałym osobom dziękujemy za złożenie wniosków, ale możemy wesprzeć tylko 3 osoby. Będziemy jeszcze próbować pozyskać środki finansowe dla kolejnych osób i wtedy będzie możliwość powiększenia grona Stypendystów w ramach dodatkowej puli.

Wymienione wyżej osoby najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017 r. godz.16.00 poprzez stronę

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

muszą złożyć wniosek elektroniczny. We wniosku w punkcie dotyczącym rekomendacji organizacji pozarządowej należy wpisać Stowarzyszenie Nowy Międzychód.

Po złożeniu i wysłaniu wniosku elektronicznego konieczne jest jego wydrukowanie i wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia (kopia dokumentu otrzymanego z uczelni) do dnia 21 sierpnia prosimy złożyć w Galerii Mebli na ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie.