Zapraszamy na bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej a działających na terenie powiatu międzychodzkiego.Pracownicy Biura Usług Rachunkowych PERFEKT pomogą:

1. w zamknięciu roku i przygotowaniu sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej za rok 2013r.,

2. w rozliczeniu uzyskanych grantów,

3. wskażemy źródła pozyskiwania funduszy na rozwój organizacji,

4. pomożemy w rozwiązaniu problemów finansowo – księgowych organizacji.

Spotkanie odbędzie się w piątek 21 lutego o godz.17.00 w siedzibie KIS przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie.