Zapraszamy osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów i księgowości organizacji non-profit na bezpłatne spotkanie z specjalistą Panią Dorotą Pawlaczyk.  Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie. Właściwym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny sporządzić sprawozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej). Sprawozdanie to jest obowiązkowo wysyłane do urzędu skarbowego. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą wysyłać sprawozdania finansowe do KRS.  Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych. Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik jej działalności. Z drugiej strony, przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji danej organizacji. Dopracowany plan kont i system księgowy bardzo ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, pozwala na szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji na temat np. kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę. 

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w tym bezpłatnym szkoleniu prosimy o zgłaszanie się elektronicznie krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl lub telefonicznie z Krzysztofem Suszką tel. 501485554.
W zgłoszeniu prosimy o podanie kontaktu, nazwę reprezentowanej organizacji oraz ewentualne pytania do prowadzącej.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 13 lipca 2013r. o godz.11.00 przy ul. Sokoła 2 ( siedziba ZHP)