W dniu 4 grudnia 2013r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została ogłoszona uchwała naszej Rady Miejskiej z dnia 23.10.2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. Załącznikiem do tej uchwały jest Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzychód. Tak więc procedura ruszyła i w 2014 roku rozpoczną się konsultacje oraz składanie projektów zakończone we wrześniu głosowaniem. Mieszkańcy całej gminy zadecydują więc na co wydać 0,5 % kwoty wykonanych wydatków budżetowych za poprzedni rok budżetowy, czyli ok. 300.000.

Natomiast w dniu 3 stycznia 2014r. zakończył się nabór do zespołu koordynującego Budżet Obywatelski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zgłosiły się 4 organizacje pozarządowe oraz 7 mieszkańców gminy. W związku z tym w dniu 15 stycznia na posiedzeniu komisji wspólnej przeprowadzone zostanie losowanie 4 mieszkańców, którzy będą działali w tym zespole. W skład tego zespołu wejdzie jeszcze Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba, pracownik Urzędu oraz 1 radny. Dodajmy, że wszyscy członkowie zespołu działają nieodpłatnie.

Zgodnie z regulaminem zadaniem Zespołu koordynującego jest prawidłowe wdrażanie budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym, zgodne z niniejszym „Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy  Międzychód” w tym, w szczególności:

1)  koordynowanie prawidłowego przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gminy,

2)  ustalenie terminarza spotkań mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego,

3)  informowanie mieszkańców gminy o szczegółach pozytywnie zaopiniowanych projektów,

4)  informowanie mieszkańców o powodach odrzucenia projektów,

5)  przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru projektu (projektów),

6)  ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru projektu (projektów),

7)  prowadzenie monitoringu realizacji projektów, które  zostały przeznaczone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym.

8)  ciągła ewaluacja procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.