Zgodnie z regulaminem wprowadzania budżetu obywatelskiego utworzony został Zespół koordynujący wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie  Międzychód. W skład zespołu weszły osoby określone w regulaminie a wobec zgłoszenia się większej liczby mieszkańców i organizacji pozarządowych na posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej odbyło się publiczne losowanie. Skład tego zespołu przedstawia się następująco:

  1. Przedstawiciele mieszkańców gminy: Klaudia Kolanowska – Sroka, Beata Mielcarek, Jacek Milert, Piotr Ciesielski
  2. Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Nowy Międzychód – Krzysztof Suszka, Uniwersytet Trzeciego Wieku – Maria Furchert, WOPR – Jerzy Duszewicz, OSP Międzychód – Waldemar Kęsy
  3. Radny – Stefan Niedziółka
  4. Burmistrz lub osoba upoważniona przez burmistrza – Agnieszka Leśniewska
  5. Wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy – skarbnik Anna Andrałojć

Przewodniczącym zespołu wybrany został Piotr Ciesielski a jego zastępcą Klaudia Kolanowska – Sroka. Zadaniem Zespołu koordynującego jest prawidłowe wdrażanie budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym.Obecnie przygotowywana jest akcja informacyjno-edukacyjna, która potrwa do 15 kwietnia. W tym czasie mieszkańcy zostaną zapoznani m.in. z zasadami funkcjonowania tego budżetu, w tym sposobu zgłaszania projektów na co przeznaczyć ok. 290.000 zł. Na bieżąco będziemy informować o wdrażaniu budżetu partycypacyjnego.